+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

Učešće na Akademiji političke odgovrnosti i tri edukacije

 

21.05.2022 22:28
Slika
 
U cilju jačanja organizacijski kapaciteta udruženja, kontinuirana aktivnost našeg udruženja je stjecanje novih znanja i iskustava učešćem na različitim edukativnim sadržajima u zemlji i inostranstvu. U periodu od 12. do 20. maja, predstavnici Udruženja distrofičara Bužim uzeli su učešće na četiri edukacije, i to:
U periodu od 13. do 15. maja, uzeli smo učešće na II modulu Akademije političke odgovornosti u Visokom. Akademiju je organizovala Fondacija Boris Divković.
Dana 16.05.2022. godine smo uzeli učešće na prezentaciji alata za procjenu i jačanje organizacijskih kapaciteta, koja je održana u Banja Luki. Prezetaciju je organizovao Institut za razvoj mladih - KULT iz Sarajeva.
Dana 18.05.2022. godine u Fojnici smo uzeli učešće sa 5. učesnika na edukativnoj radionici na temu: "Prisutnost rodno zasnovanog nasilja prema djeci i mladim osobama sa invaliditetom". Edukaciju je organizovao Savez distrofičara FBiH za Distrofičare iz cijele FBiH, a u sklopu obilježavanja "Nedjelje borbe protiv distrofije", koja se u svijetu tradicionalno obilježava u drugoj polovini mjeseca maja.
Dana 20.05.2022. godine, predstavnici Udruženja distrofičara Bužim uzeli su učešće na edukativnom predavanju na temu: Zakon i drugi propisi kojima se regulišu prava i položaj osoba sa invaliditetom, usklađenost sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Predavanje je organizovao Savez distrofičara FBiH u sklopu Programa obilježavanja "Nedjelje borbe protiv distrofije", a učešće su uzele članice i članovi Saveza iz čitave FBiH.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?