+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
OSI Kutak

Hasmir Delić: Ortopedska pomagala su sastavni dio mog života

Osobe sa neratnim invaliditetom su žrtve i rata i mira.

02.07.2022 18:37
Slika
 
 U sklopu projekta "Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije" kojeg Udruženje distrofičara Bužim implementira zajedno sa udruženjem Amputirci Bužim, razgovarali smo sa Hasmirom Delićem koji je podjelio svoja dosadašnja neugodna iskustva kod nabavke i korištenja ortopedskih i drugih pomagala, ali govorio i o drugim problemima sa kojim se danas osobe sa invaliditetom susreću. Projekat "Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije" financijski je podržan kroz veliki USAID projekat Podrške građanima u borbi protiv korupcije, kojeg implementira Centar civilnih inicijativa.Možete li se ukratko predstaviti?
Hasmir Delić: Hasmir Delić, oženjen i otac jednog djeteta,  penzioner, aktivista u oblasti invalidnosti od 2003 godine i danas na čelu gradske organizacije distrofičara u Cazinu, i Saveza rijetkih bolesti Federacije BiH u Sarajevu, VSS Socijalni menadžment – izrada i menadžment socijalno humanitarnih projekata iz oblast invalidnosti.

Da li ste osoba sa invaliditetom i da li koristite neko ortopedsko pomagalo?
Hasmir Delić: Bolujem od mišićne distrofije, Bekerov tip, od rođenja, teže pokretan, za vreme dužeg kretanja koristim pomagala kao što su podkoljenični paraneus aparati za zadržavanje stopala i funkcionalnost skočnog zgloga, štapove sa zakrivljenom ručkom, i namjensku ortopedsku obuću.

Sa kojim problemima ste se susretali do sada kod pribavljanja ortopedskih pomagala?
Hasmir Delić: Kod nabavke ortopedskih pomagala pod okriljem zdravstvene zaštite i pokroviteljstvom zdravstvenog osiguranja osobama sa teškim invaliditetom najteže pada administrativna procedura i birokratija prilikom izdavanja doznaka, te nedovoljno financijsko učešće zavod azdravstvenog osiguranja za potrebna pomagala ili nametanje obaveze da korisnik mora uzeti pomagala koje mu se nudi ili nikakvo bez obzira koliko će ono biti u pomoći krajnjem korisniku i podići nivo funkcionalnosti.

Da li ste zadovoljni sa sadašnjim kvalitetom ortopedskih pomagala koje koristite?
Hasmir Delić: Zbog birokratije i administrativnih prepreka koju ne uspijevam nikako do kraja dovesti jer su kriteriji ZZO nedorečeni, koristim pomagalo koje sam podigao prije 4. godine i prilično je zadovoljavajuće kvalitete. Međutim, od korisnika novijih verzija istog pomagala čujem da su nezadovoljni kvalitetom načinom izrade i materijalom od kojeg su napravljena pomagala.

Koliko su ortopedska pomagala važna za kvalitet vašeg život?
Hasmir Delić: Funkcionalnost, pokretljivost u otvorenoj sredini, kretanje na relacije srednje dužine i stajanje u redovima je kod mene u potpunosti ovisno o ortopedskim i specijalnim pomagalima. Dakle, ortopedska pomagala su sastavni dio mog života.

Jeste li član nekog udruženja osoba sa invalitetom i koliko vam to pomaže?
Hasmir Delić: Aktivista sam u više invalidskih udruženja i pacijentskih udruženja, član sam i rukovodioc Udruženja Distrofičara Cazin, koje ima stalni program pružanja pomoći pri nabavci ortopedskih i specijalnih pomagala, te sam i sam korisnik tih programa.

Kako ste zadovoljni sa sadašnjim statusom osoba sa invaliditetom u BiH?
Hasmir Delić: Kada sagledamo globalno stanje u oblasti invalidnosti u BiH kao neko sa strane, rekli bi smo da je stanje zadovoljavajuće, donekle čak i bolje nego u zemljama u okruženju jer nam globalno gledajući sliku predstavljaju dokumenti kao što su Jedinstvena politika u oblasti invalidnosti u BiH, ratificirana UN Konvencija o pravima OSI, usvojena UN Standardna pravila za izjednačavanje prava OSI, entitetske Strategije za poboljšanje standarda i statusa OSI u oba entiteta, a potom Lokalni planovi akcije u oblasti invalidnosti u kantonima i lokalnim zajednicama.  Međutim sve to skriva pravu sliku teškog stanja posebice osoba sa tzv. neratnim/civilnim invaliditetom, u BiH se pod izlikom partriotizma napravio ogroman diskriminirajući jaz u oblasti invalidnosti gdje se ratni invaliditet izdigao iznad svih mogućih propisa u odnosu na neratni invaliditet. Osobe sa neratnim invaliditetom su žrtve i rata i mira. Iako najbrojnija diskriminirana populacija u državi, nepravilnom implementacijom politika i programa u oblasti invalidnosti, dovedeni su u zavidno težak položaj, što pokazuje nezadovoljstvo kod mnogih osoba sa invaliditetom.

Šta je po vama potrebno uraditi da se poboljšaju uslovi života osoba sa invaliditetom BiH?
Hasmir Delić: Kreirati javne politke univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti u svim sektorima života. Oformiti servise podrške za osobe sa invaliditetom u svim lokalnim zajednicama u cilju stvaranja mogućnosti da osobe sa invaliditetom samostalno upravljaju svojim životom. Raditi na stvaranju mogućnosti jačanja individualnih kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u cilju mogućnosti spoznaje načina konzumiranja mogućnosti za bolji i lakši život u otvorenoj sredini i zajednici, te uključiti osobe sa invaliditetom u sve nivoe prilikom kreiranja i donošenja svih odluka koji utiču na njihova prava, potpunu ravnopravnostu unutar oblasti invalidnosti u svemu bez obzira na uzrok nastanka i vrstu invaliditeta kao i jednaku mogućnost sa ili bez invaliditeta. Smanjiti administrativnu birokratiju u procesu ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Na kraju bih rekao da zajednica koja ne može jednako udovoljiti i pružiti jednake mogućnosti svim svoji građanima je invalidna zajednica.

Razgovarao: Samir Đulić
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?