+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

KONSTITUISAN NOVI SAZIV VIJEĆA ZA OSOBE S INVAIDITETOM BOSNE I HERCEGOVINE

Ispred Udruženja distrofičara Buzim u novi saziv Vijeća za osoba s invaliditetom BiH izabran je Samir Đulić.

19.02.2024 17:47
Slika
 
Dana 19.02.2024. godine, u sali Parlamentarne Skupštine BiH u Sarajevu održana je konstituirajuća sjednica Vijeća za osobe s invaliditetom BiH (VOSIBIH).

VOSIBIH ima ukupno 30 članova, 15 članova izabrano je Javnim pozivom ispred organizacija osoba s invaliditetom ( 8 članova iz FBiH, 6 članova iz RS i 1 član iz Brčko distrikta BiH ), a 15 članova je imenovano ispred državnih i entitetskih institucija, te institucija Brčko distrikta BiH.

Ispred Udruženja distrofičara Buzim u novi saziv Vijeća za osoba s invaliditetom BiH izabran je Samir Đulić.

Na jučer održanoj konstituirajućoj sjednici za predsjedavajućeg novog saziva VOSIBIH izabran je Fikret Zuko iz FBiH, a za zamjenika predsjedavajućeg izabran je Zoran Dobraš iz RS. Za sekretara VOSIBIH izabrana Vanja Vujadin uposlenica u Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Novom sazivu VOSIBIH želimo puno sreće i uspjeha u budućem radu, te vjerujemo da će svojim radom uspijeti doprinijeti unapređenju prava i položaja OSI u BiH, kao i boljoj saradnji i unapređenju partnerskih odnosa između organizacija OSI i institucija vlasti na svim nivoima.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?