+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

Nedžad Muminović: Nisam zadovoljan sa kvalitetom i funkcionalnošću ortopedskog pomagala kojeg koristim

Bez kvalitetne proteze i štaka ne bi mogao egzistirati

31.08.2022 19:21
Slika
 
U sklopu projekta "Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije" kojeg Udruženje distrofičara Bužim implementira zajedno sa udruženjem Amputirci Bužim, razgovarali smo sa Nedžadom Muminovićem koji je podijelilio svoja dosadašnja neugodna iskustva kod nabavke i korištenja ortopedskih i drugih pomagala, ali govorio i o drugim problemima sa kojim se danas osobe sa invaliditetom susreću. Projekat "Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije" financijski je podržan kroz veliki USAID projekat Podrške građanima u borbi protiv korupcije, kojeg implementira Centar civilnih inicijativa.
Možete li se ukratko predstaviti?

Nedžad Muminović: Zovem se Muminović Nedžad, rođen 24.09.1970. godine u mjestu Dobro selo, općina Bužim, trenutno živim u Baštri kod Bosanske Krupe, oženjen i otac troje punoljetne djece.

Da li ste osoba sa invaliditetom i da li koristite neko ortopedsko pomagalo?

Nedžad Muminović: Osoba sam sa invaliditetom, visoka amputacija noge, ratni vojni invalid 100 % druga grupa. Koristim natkoljenu protezu, odnosno imam je ali zbog kratkog bataljka noge i neprilagođenosti ne mogu da je nosim, i istu koristim više u estetetske svrhe jer ne odgovara mojim potrebama.

Sa kojim problemima ste se susretali do sada kod pribavljanja ortopedskih pomagala?

Nedžad Muminović: Kao što sam rekao imam probleme u nošenju i korištenju proteze koju dobijem. Koristim podlaktne štake i teško da mi jedne mogu biti godinu dana na koliko ih dobijem, jer se od upotrebe brzo habaju.  Komisija ne prizna lom ili oštećenje jedne štake, a kod ortopedskih kuća je moguće nabaviti samo štake u paru. Unazad dvije godine redovno imam problem sa nabavkom oštećenih štaka, te sam ovaj problem uspjevao riješiti putem svoga matičnog udruženja Amputirci Bužim čiji sam član i predsjednik skupštine.

Da li ste zadovoljni sa sadašnjim kvalitetom ortopedskih pomagala koje koristite?

Nedžad Muminović: Nisam zadovoljan sa kvalitetom i funkcionalnošću ortopedskog pomagala kojeg koristim.

Koliko su ortopedska pomagala važna za kvalitet vašeg život?

Nedžad
Muminović: Meni je ortopedsko pomagalo od ključnog značaja za život, kretanje i rad. Uzgajam maline i bavim se poljoprivredom, vozim auto i bez kvalitetne proteze i štaka ne bi mogao da egzistiram.

 Jeste li član nekog udruženja osoba sa invalitetom i koliko vam to pomaže?

Nedžad Muminović: Već sam napomenuo da sam član udruženja Amputirci Bužim i udruženje mi mnogo pomaže u nabavci ortopedskih pomagla, ali i ostalim amputiranim osobama kroz razne vidove podrške.

Kako ste zadovoljni sa sadašnjim statusom osoba sa invaliditetom u BiH?

Nedžad Muminović: Status osoba sa invaliditetom u BiH ni izbliza nije kakav bi trebao biti. Najveći problem je što se ne provode domaći zakoni i međunarodna konvencija kojim su regulisana prava osoba sa invaliditetom.

Šta je po vama potrebno uraditi da se poboljšaju uslovi života osoba sa invaliditetom BiH?

Nedžad Muminović:
Prije svega je nužno obezbijediti da se provode i poštuju zakonom data prava, dodano je potrebno pravno regulisati pitanja prava na protetiku, uvesti veće kontrole i spriječiti svaki vid koruptivnih djela kod pribavljanja i izrade ortopedskih pomagala. Sve ovo je moguće raditi samo organizovano putem nadležnih institucija, ali i udruženja osoba sa invaliditetom trebaju dati veći doprinos.

Razgovarao: Samir Đulić


0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?