+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

Obezbijeđena elektromotorna kolica za člana udruženja

Elektromotorna kolica obezbijeđena putem Saveza distrofičara FBiH

07.04.2023 13:32
Slika
 
Dana 06.04.2023. godine, Udruženje distrofičara Bužim je realiziralo aktivnost dodjele elektromotornih kolica članu udruženja Azizu Račiću. Ovo izuzetno skupo pomagalo smo obezbijedili putem Saveza distrofičara FBiH, koji je donirao kolica i obezbijedio transport do korisnika.

Vrijednost novih elektromotornih kolica je iznad 8.000,00 KM, što trenutno nijedna osoba sa invaliditetom nije u mogućnosti kupiti, te je jedino trajno rješenje uvrštavanje ovog pomagala na novu jedinstvenu Listu ortopedskih pomagala.

Elektromotorna kolica velikom broju osoba sa invaliditetom omogućuju veću samostalnost i značajno olakšavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti, čime se poboljšava kvalitet života korisnika pomagala.
Udruženje distrofičara Bužim je sa ovom aktivnošću nastavilo svoju trajnu misiju podrške članstvu u iznalaženju novih mogućnosti u obezbijeđivanju nedostajućih ortopedskih i drugih pomagala.Elektromotorna kolica se ne nalaze na Listi ortopedskih pomagala u USK i ovo su trenutno jedini načini da svojim članovima omogućimo ovakva pomagala.

Iskreno se zahvaljujemo našem Savez distrofičara Federacije BiH što je prepoznao potrebe naših članova i omogućio da realizujemo ovu aktivnost.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?