+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

ODRŽAN PRVI KONGRES OSOBA S INVALIDITETOM U BIH

Kongres organizovan pod slganom "Jaki zajedno"

11.11.2023 12:58
Slika
 
U periodu od 08. do 10. novembra 2023. godine, u hotelu Hollywood u Sarajevu održan je Prvi kongres osoba s invaliditetom u BiH. Na Kongresu je ispred Udruženja distrofičara Bužim učešće uzeo predsjednik udruženja g-din. Samir Đulić.

Organizatori Kongresa su Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, MyRight – Empowers people with disabilities u Bosni i Hercegovini i Caritas Bosne i Hercegovine.

Cilj Kongresa je stvoriti široku platformu za diskusiju i postizanje suglasnosti među različitim zainteresiranim stranama o pitanjima od značaja za osobe s invaliditetom, uključujući žene s invaliditetom, te reafirmirati pristup invalidnosti koji se zasniva na konceptu “socijalnog modela i modela ljudskih prava”.

Kongres je okupio veliki broj organizacija i osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Na kongresu će organizacije i osobe s invaliditetom obraditi neke od značajnih tema poput: Primjena UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, intersekcionalnost žena s invaliditetom, zapošljavanje osoba s invaliditetom, ishodi kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja, pristupačnost i asistivna tehnologija/pomagala, zaštita djece i ranjivih skupina i rodna ravnopravnost.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?