+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

ODRŽAN SASTANAK SA DIREKTOROM ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA USK

Aktivnost u sklopu projekta "Udruženi u borbi protiv svih vrsta zloupotreba kod nabavke ortopedskih i drugih pomagala"

09.05.2024 18:21
Slika
 
Dana 08.05.2024. godine, u Bihaću je održan radni sastanak predstavnika Udruženja distrofičara Bužim i udruženja Amputiraca Bužim sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja USK g-dinom. Adisom Hamzićem. Sastanak je organizovan kao planirana zagovaračka aktivnost u sklopu projekta "Udruženi u borbi protiv svih vrsta zloupotreba kod nabavke ortopedskih i drugih pomagala", kojeg Udruženje distrofičara Bužim implementira u partenerstvu sa udruženjem Amputiraca Bužim.

Na sastanku smo g-dina. Hamzića upoznali sa ključnim ciljevima projekta i problematikom koju kroz projekat nastojimo rješavati, sa osvrtom na ključne probleme sa kojim se danas korisnici ortopedskih i drugih pomagala susreću.

Prije svega smo direktoru izrazili zahavalnost za izuzetno kvalitetnu i uspješnu dosadašnju saradnju sa Zavodom, gdje smo kroz raniji projekat udruženja uspjeli se izboriti za usvajanje internih antikruptivnih akata u radu Zavoda, ali i inicirati izmjene drugih propisa u cilju povećanja kavaliteta ortopedskih i drugih pomagala, te pojednostavljnje procedura pribavljanja pomagala. Od strane direktora i njegovih saradnika smo upoznati da uskoro slijedi usvajanje nove Odluke o jedinstvenoj Listi ortopedskih i drugih pomagala, koja će svojim sadržajem biti kvalitetnija za korisnike.

Posebno nas raduju informacije o trenutnim aktivnostima Zavoda na uvođenju E-ortopedije, koja ima za cilj da značajno ubrza i pojednostavi procedure pribavljanja ortopedskih i drugih pomagala, a čijim uvođenjem će postupci pribavljanja ortopedskih i drugih pomagala postati transparentniji i ekonomičniji, što su ključni ciljevi koje ovim projektom zagovaramo.
U nastojanju da se saradnja Zavoda i predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom podigne na jedan viši nivo, direktora smo upoznali sa aktivnostima oko formiranja nove tematske Mreže organizacija osoba s invaliditetom koja će se primarno baviti zagovaranjem za ortopedska i druga pomagala, gdje je izražena obostrana suglasnost da je neophodno u većoj mjeri uključiti predstavnike organizacija osoba s invaliditetom u sve faze procesa nabavke ortopedskih i drugih pomagala.

Pored navedenog, sa direktorom Zavoda smo dogovorili podršku Zavoda u nabavci reversnih pomagala, te određene zajedničke aktivnosti koje planiramo u nastavku projektnog perioda.

Projekat "Udruženi u borbi protiv svih vrsta zloupotreba kod nabavke ortopedskih i drugih pomagala", Udruženje distrofičara Bužim implementira u partnerstvu sa udruženjem Amputiraca Bužim, uz financijsku podršku Centra civilnih inicijativa.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?