+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSJEDAVAJUĆIM SKUPŠTINE USK

Aktivnost u sklopu projekta "Udruženi u borbi protiv svih vrsta zloupotreba kod nabavke ortopedskih i drugih pomagala"

29.04.2024 16:39
Slika
 
Dana 29.04.2024. godine, u sali Skupštine USK održan je radni sastanak predstavnika Udruženja distrofičara Bužim i udruženja Amputiraca Bužim sa predsjedavajućim Skupštine USK g-dinom. Zikrijom Durakovićem. Sastanak je organizovan kao planirana zagovaračka aktivnost u sklopu projekta "Udruženi u borbi protiv svih vrsta zloupotreba kod nabavke ortopedskih i drugih pomagala", kojeg Udruženje distrofičara Bužim implementira u partenerstvu sa udruženjem Amputiraca Bužim.

Na sastanku smo g-dina. Durakovića upoznali sa ključnim ciljevima projekta i problematikom koju kroz projekat nastojimo rješavati, sa osvrtom na ključne probleme sa kojim se danas korisnici ortopedskih i drugih pomagala susreću. Prije svega smo predsjedavajućeg upoznali sa komplikovanim procedurama pribavljana ortopedskih pomagala i nedovoljnom kvalitetom pomagala. Također smo ukazali na problem nedovoljne uključenosti predstavnika organizacija osoba s invaliditetom u postupke izdavanja ortopedskih pomagala, ali i isključenost kod donošenja i izmjena legislative koja reguliše ovu oblast, iako upravo osobe s invaliditetom kao krajnji korisnici pomagala najbolje znaju koje su to njihove stvarne potrebe.

Predsjedavajući je pokazao izuzetno interesovanje za ove teme i dao neupitnu javnu podršku u njihovom rješavanju, gdje smo na samom sastanku uspjeli dogovoriti određene zajedničke aktivnosti oko usvajanja ranije podnesenih inicijativa i prijedloga udruženja, a kojim je od nadležnih institucija traženo rješavanje brojnih pitanja od interesa za korisnike pomagala.

Projekat "Udruženi u borbi protiv svih vrsta zloupotreba kod nabavke ortopedskih i drugih pomagala", Udruženje distrofičara Bužim implementira u partnerstvu sa udruženjem Amputiraca Bužim, uz financijsku podršku Centra civilnih inicijativa.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?