+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA

 

27.02.2023 16:58
Slika
 
Dana 27.02.2023. godine, u Bužimu je održana redovna godišnja Skupština Udruženja distrofičara Bužim. Na Skupštini su razmatrani slijedeći materijali: izvještaj o radu udruženja za 2022. godinu, financijski izvještaj udruženja za 2022. godinu, plan i program rada udruženja za 2023. godinu i financijski plan udruženja za 2023. godinu. Skupština je nakon rasprave po navedenim tačkama dnevnog reda jednoglasno usvojila sve materijale.
Kroz raspravu o izvještaju o radu udruženja za 2022. godinu, jednoglasan stav je bio da je po ostvarenim rezultatima i uspjesima, 2022. godina bila najuspješnija godina od osnivanja udruženja, u kojoj se posebno izdvaljaju sportski rezultati i uspjesi Šahovske sekcije tokom 2022. godine.

Nakon održane Skupštine udruženja, organizovan je tematski sastanak sa korisnicima ortopedskih i drugih pomagala, na kojem se raspravljalo o prijedlozima udruženja za izmjenu i dopunu Odluke o jedinstvenoj Listi ortopedskih i drugih pomagala. Udruženje će na osnovu iznijetih zahtjeva i stvarnih potreba korisnika ortopedskih pomagala, dostaviti Zavodu dopunjeni prijedlog izmjena i dupune Odluke o jedinstvenoj Listi ortopedskih i drugih pomagala.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?