+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

Održani sastanci sa zastupnicima u Skupštini USK-a

Aktivnost u sklopu projekta "Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije"

20.09.2022 17:04
Slika
 
U periodu od 06.-14. 09. 2022. godine, u sklopu projekta "Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije", održana su četiri sastanka sa zastupnicima u Skupštini Unsko - sanskog kantona. Sastanci sa izabranim zastupnicim u Skupštini USK-a su planirane aktivnosti u sklopu ovog projekta, a cilj sastanaka je da se dobije deklarativna javna podrška izabranih zastupnika u ostvarivanju ključnih ciljeva ovog projekta.

U navedenom periodu održana su dva sastanka u Bužimu,  sa zastupnikom Nisvetom Jusićem ( SBiH ) i zastupnikom Dr. Muhidinom Šertovićem ( SDP BiH ), te dva sastanka u Bihaću sa zastupnikom Dr. Hajrudin Halilović ( NES BiH ) i zastupnikom Zikrijom Durakovićem ( Pomak ). Ispred Udruženja distrofičara Bužim sastancima su prisustvovali Samir Đulić i Hasan Kovačević.

Na ovim sastancima smo nastojali od izabranih zastupnika dobiti javnu podršku Udruženju u nastojanjima da kroz ovaj projekat ostvari slijedeće ciljeve:
 
 • Da se proces javne nabavke ortopedskih i drugih pomagala podigne na jedan viši javni nivo;
 • Da se kroz izmjene pravne regulative poveća transparentnost i smanji nivo korupcije, te omogući građanima prijava koruptivnih radnji i zloupotreba;
 • Da se poboljša kvalitet ortopedskih i drugih pomagala, te pojednostave procedure njihovog izdavanja, kroz odgovarajuću izmjenu i dopunu pravne regulative;
 • Da se kroz izmjenu pravne regulative u proces nabavke ortopedskih i drugih pomagala uključe reprezentativni predstavnici OCD-a.

  U cilju dostizanja zacrtanih ciljeva, Udruženje je do sada prema nadležnim institucijama uputilo ukupno četiri inicijative ( Inicijativa za usvajanje Antikoruptivnih akata u Zavodu, Inicijativa za izmjenu i dopunu odluke o jedinstvenoj Listi ortopedskih pomagala, Inicijativa za izmjenu i dopunu uputstva o procedurama pribavljanja ortopedskih i drugih pomagala, te Inicijativa za uključivanje predstavnika OCD u komisije za izdavanje pomagala ).

  Na održanim sastancima, od svih zastupnika smo dobili otvorenu javnu podršku za gore navedene ciljeve i upućene incijative, te su se stavili na raspolaganje da zajednički radimo na ostvarivanju istih. Od zastupnika smo dobili pohvale što se bavimo ovom specifičnom i važnom temom za naše članove, ali su dali i konkretne prijedloge za poboljšanje stanja. Tako je Dr. Halilović istakao da bi uvođenje trajnih naloga za izdavanje ortopedskih pomagala za lica sa trajnim invaliditetom mnogo pojednostavilo i ubrzalo pribavljanje pomagala korisnicima, a Dr. Šertović je istakao da bi uključivanje predstavnika udruženja u nadležne Komisije i druga tijela Zavoda mnogo koristilo korisnicima pomagala jer niko bolje ne poznaje probleme i potrebe od samih korisnika. Zastupnik opozicije Zikrija Duraković je naglasio da ovi problemi trebaju biti prioritet budućih vlasti, te izrazio očekivanje da ćemo ih zajednički što prije rješavati.

  Projekat "Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije" Udruženje distrofičara Bužim realizuje u partnerstvu sa udruženjem "Amputirci" Bužim, kroz veliki USAID projekat "Podrška građanima u borbi protiv korupcije", čiji je glavni implementator Centar civilnih inicijativa.
  Linkovi:
 • https://www.facebook.com/OSIBUZIM/photos/a.1113751302036055/5408173855927090/
 • https://www.facebook.com/OSIBUZIM/photos/a.1113751302036055/5424937690917373/
 • https://www.facebook.com/OSIBUZIM/photos/a.1113751302036055/5425482370862905/
 • https://www.facebook.com/OSIBUZIM/photos/a.1113751302036055/5427879463956529/0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?