+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

Potpisan Memorandum o saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a

Aktivnost u sklopu projekta "Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije"

29.06.2022 15:21
Slika
 
Dana 28.06.2022. godine, Udruženje distrofičara Bužim je potpisalo Memorandum o saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko - Sanskog kantona.

Potpisanim Memorandumom strane potpisnice su pristale na saradnju kako bi dale svoj doprinos smanjenju nivoa korupcije u sistemu nabavke ortopedskih i drugih pomagala u USK-a, zaštiti prava korisnika i digniteta javnih službi.

Strane potpisnice su se usuglasile da će promovisati provedbu svih postojećih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na prevenciju i borbu protiv korupcije, te razvijati saradnju sa Uredom za borbu protiv korupcije u USK-a.

Ovaj Memorandum previđa kontinuiranu saradnju u cilju povećanja transparentnosti, efikasnosti i kvaliteta sistema nabavke ortopedskih i drugih pomagala kod Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

Memorandum je potpisan u sklopu projekta "Zajedno za ortopedska i druga pomagala bez korupcije", kojeg Udruženje distrofičara Bužim implementira u partnerstvu sa udruženjem Amputiraca Bužim, kroz veliki USAID projekat "Podrška građanima u borbi protiv korupcije", čiji je glavni implementator Centar civilnih inicijativa.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?