+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

Učešće na dvije edukacije u Fojnici

Aktivnosti Saveza distrofičara FBiH.

27.05.2023 18:27
Slika
 
U periodu 25.-26.05.2023. godine, Udruženje distrofičara Bužim je uzelo učešće na dvije edukativne aktivnosti Saveza distrofičara FBiH koje su održane u Fojnici, a koje su organizovane u sklopu Programa obilježavanja "Nedjelje borbe protiv distrofije". Ispred Udruženja distrofičara Bužim na ovim aktivnostima je učestvovalo ukupno pet članova, a primarni cilj učešća je bio da naši članovi stenknu nova znanja u vezi temeljnih prava osoba s invaliditetom.

Prva edukativna radionica je održana 25.05.2023. godine, na temu: „Prisutnost rodno zasnovanog nasilja prema djeci i mladim osobama sa invaliditetom - II dio“. Ova edukativna radionica je bila osmišljena i provedena kao interaktivna, sa ciljem jednake uključenosti svih sudionika. Učesnici su poticani na aktivno učešće i diskusiju kao i razmjenu mišljenja. S obzirom da su direktni učesnici bili oboljeli od distrofije sa područja Federacije BiH, značajan doprinos obrade ove jako bitne teme su bila njihova lična iskustva i mišljenja vezana za prisustvo rodno zasnovanog nasilja prema OSI. Predavač i trener na ovoj radionici bio je g-din Fikret Zuko.

Druga edukativna aktivnost je održana 26.05.2023. godine, gdje je organizovana  panel diskusija "Zakoni i drugi propisi kojima se regulišu prava i položaj OSI, usklađenost sa UN Konvencijom o pravima OSI".

U okviru ove panel diskusije razgovaralo se i diskutovalo o izmjenama i dopunama zakonske regulative u Federaciji BiH koja se tiče osoba sa invaliditetom, šta se uspjelo popraviti u proteklom periodu,  te koje aktivnosti treba poduzeti kako bi se položaj OSI na području Federacije BiH još više popravio i unaprijedio usklađivanjem zakona i drugih propisa sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Panelisti i predavači na ovoj panel diskusiji bili su g-din Fikret Zuko i g-din Almir Šahmanija, a učestvovali su predstavnici kantonalnih i općinskih udruženja distrofičara sa područja cijele Federacije BiH.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?