+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com

HTML

Aktivnosti

UČEŠĆE NA DVODNEVNOJ EDUKATIVNOJ RADIONICI SAVEZA DISTROFIČARA FBIH

 

14.09.2021 17:53
Slika
 
U periodu od 13.-14.09.2021. godine, Udruženje distrofičara Bužim je realizovalo aktivnost učešće tri predstavnika udruženja na dvodnevnoj edukativnoj radionici koja je održana u hotelu Sunce u Neumu. Tema radionice je bila "Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom", a radionicu je organizovao Savez distrofičara FBiH u sklopu projekta „Osigurajmo puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava za oboljele od distrofije na području FBiH".

Cilj učešća na ovoj radionici je bio da dodatno proširimo znanje o pravima koja su zagarantovana UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, te se upoznamo sa načinima korištenja Konvenciju u zagovaranju za unapređenje određenih prava. Predavač na ovoj radionici je bio G-din Fikret Zuko, koji ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?