+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com
Aktivnosti

Učešće na Forumu i Okruglom stolu u Sarajevu

 

10.06.2023 14:41
Slika
 
Na poziv organizatora, predstavnik Udruženja distrofičara Bužim je protekle sedmice učestvovao na dva događaja u Sarajevu, koja su od velikog značaja za prava osoba s invaliditetom.

Prvi događaj je bio međunarodni Forumu projekta Empower "Razvoj profesionalne rehabilitacije u Bosni i Hercegovini: izazovi i prilike", koji se periodu 05.-07.06.2023. godine, u hotelu Hollywood Sarajevo.


Učesnici Foruma su dobili više informacija o Uniji osoba s invaliditetom BiH, čuli primjere dobre prakse o profesionalnoj rehabilitaciji u BiH od ProReha i TMP Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Primjere dobre prakse predstavili su nam još i Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije, kao i Multidisciplinarni obrazovni centar - "Pamark", a put osobe s invaliditetom do zapošljavanja prezentirala nam je SEKA iz Prijedora.

Zadnjeg dana Foruma vidjeli smo prezentaciju rada Fondova za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom iz BiH sa panel diskusija, na kojoj je bio prisutan  Federalni ministar za rad i socijalnu politiku, G-din. Adnan Delić.
Projekt EMPOWER implementira Caritas Bosne i Hercegovine s partnerima, a financira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.
Drugi događaj na kojem je učešće uzeo predstavnik Udruženja distrofičara Bužim je bio Okrugli stol na temu: "Zašto finansiranje Fonda solidarnosti FBiH nije usklađeno sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH i potrebama pacijenata", koji je održan 08.06.2023. godine u hotelu Holiday Sarajevo.
Učešće na Okruglom stolu su uzeli predstavnici udruženja pacijenata iz više gradova FBiH, Ministarstva zdravstva FBiH i Fonda solidarnosti FBiH, sa ciljem da se kroz dijalog dođe do konkretnih zaključaka i prijedloga kako omogućiti da se ispoštuju zakonske obaveze Vlade FBiH u finansiranju Fonda solidarnosti FBiH.

Udruženje distrofičara Bužim je sa još pet organizacija iz BiH  kao supotpisnik podržalo inicijativu Centra civilnih inicijativa kojom se traži finansiranje Fonda solidarnosti FBiH u skladu sa Zakonom, te su Centri civilnih inicijativa u okviru ove kampanje organizovali ovaj Okrugli stol.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?