+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com

HTML

Aktivnosti

Učešće na seminarima i treninzima

 

03.12.2021 18:01
Slika
 
U periodu 29.11.-02.12.2021. godine, predstavnici Udruženja distrofičara Bužim su prisustvovali na ukupno četiri edukativna treninga treninga i uzeli učešće na Skupštini mreže za izgradnju mira.

Prva Konferencija na kojoj smo prisustvovali  je bila NETWORKING KONFERENCIJA "EKOLOŠKI AKTIVIZAM U BiH", koju je za svoje članice organizovala Mreža za izgradnju mira. Konferencija je  29.11.2021. godine u Sarajevu.

30.11.2021. godine, predstavnik udruženja je prisustvovao Skupštini mreže za izgradnju mira, a nakon toga i Konferenciji iz oblasti strateškog planiranja koja je održana isti dan.

U periodu 30.11.-01.12.2021. godine, predstavnik udruženja je učestvovao na treningu iz oblasti ekologije "Misli o prirodi", koje je organizovao Centar za promociju civilnog društva u BiH. Trening je održan u Sarajevu.

U periodu o 01.-02.12.2021. godine, predstavnik udruženja je prisustvovao dvodnevnom treningu iz oblasti nenasilne komunikacije. Trening je organizovala Mreža za izgradnju mira.

Učešće na pobrojanim događajima su kontinuirane aktivnosti našeg udruženja kojim nastojimo osnažiti organizacijske kapacitete udruženja za buduće djelovanje.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?