+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com

O nama

Udruženje distrofičara Bužim je lokalna organizacija osoba sa invaliditetom u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju građani oboljeli od distrofije mišića i drugih srodnih oboljenja, u cilju okupljanja oboljelih i ostvarivanja njihovih prava i interesa na području općine Bužim. Udruženje su osnovala lica sa teškim tjelesnim invaliditetom 2005. godine i do danas ga uspješno vode. Osnovni cilj našeg postojanja jeste da vlastitim djelovanjem radimo na poboljšanju uslova života ovih lica u našoj općini.

Misija udrženja: "Udruženje distrofičara Bužim je lokalna organizacija osoba sa invaliditetom koja je trajno posvećena pomoći i podršci licima oboljelim od distrofije mišića i srodnih oboljenja u općini Bužim".

Vizija udruženja: “Društvo jednakih mogućnosti u kojem će osobe sa invaliditetom biti ravnopravne sa ostalim građanima i imati mogućnost da aktivno učestvuju u svim segmentima života shodno svome izboru”.


 Udruženje je do sada realizovalo veliki broj projekata kojim smo značajno pomogli svojim članovima i tako opravdali svrhu svoga postojanja. Po broju realizovanih godišnjih aktivnosti i stepenu direktne podrške članstvu, udruženje je izraslo u jednu od najaktivnijih organizacija osoba sa invaliditetom na porstoru USK-a i šire. U sklopu stalnih programskih aktivnosti udruženje svake godine obilježava sve bitne datume za osobe sa invaliditetom, pruža pravnu i stručnu pomoć članstvu, stalno zagovara za prava osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou i dr..Udruženje ima vlastitu šahovsku sekciju kroz koju radimo na razvoju šaha za osobe sa invaliditetom i danas su članovi naše sekcije dostigli takav nivo igre da su postali nosioci razvoja ovog sporta u općini Bužim, na što smo posebno ponosni.

Naše udruženje je punopravna članica u šest mreže nevladinih organizacija, i to:

CIL BIH - Centar za samostalni život

Zdravstvena mreža Bosne i Hercegovine  

Antikorupcijska mreža – ACCOUNT 

Koalicija marginalizovani grupa u BIH – KOMA

Mreža za izgradnju mira u BiH

Mreža za prava pacijenata u BiH "Pravo na lijek"
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?