+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com

Šahovska sekcija

Odlukom Skupštine Udruženja distrofičara Bužim, broj 06/15 od 03.12.2015. godine, osnovana je Šahovska sekcija udruženja.

Ciljevi Šahovske sekcije su:
- Poticanje članove udruženja da se bave šahom,
- Stvaranje uslove za razvoj perspektivnih šahista sa invaliditetom,
- Omogućavanje nastupa članovima Sekcije na renomiranim takmičenjima,
- Organizacija vlastitih takmičenjima,
- Saradnja sa drugim sportskim udruženjima.

Svi članovi udruženja su istovremeno i članovi Šahovske sekcije. Članstvo u Šahovskoj sekciji mogu zatražiti i druga lica sa invaliditetom, stim da su po prijemu dužna plaćati redovnu godišnju članarinu.
Voditelj Šahovske sekcije je Samir Đulić.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?