+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com

Rukovodstvo

Slika
1. SAMIR ĐULIĆ - PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Rođen 08.02.1984. godine u Bužimu. Po zanimanju diplomirani pravnik, a ranije je završio Opću gimnaziju u Bužimu. Osnivač je udruženja, funkciju predsjednika udruženja vrši od 2014. godine. Od 2005. do 2014. godine radio je na poslovima sekretara udruženja. Posjeduje višegodišnje iskustvo rada u NVO sektoru. Kontakt:
Tel: 061/369-203
E-mail: predsjednik@udbuzim.ba
Slika
2. AMIR ĆORDIĆ - SEKRETAR UDRUŽENJA

Rođen 17.05.1978. godine u Bužimu. Po zanimanju poljoprivredni tehničar. Osnivač je udruženja, poslove sekretara udruženja vrši od 2014. godine. Vršio je funkciju predsjednika udruženja od 2005. do 2014. godine.

Kontakt:
Tel: 061 / 256 - 350
E - mail: sekretar@udbuzim.ba
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?