+387 61 369 203 | udbuzim@gmail.com

Članstvo

      Članovi udruženja su osobe sa najtežem vrstom invalidteta koje imaju specifične potrebe za svakodnevno funkcionisanje. Upravo ove potrebe definišu i naše ključne prioritete u radu. Većina naših članova su nepokretna lica. Starosna struktura je do 60. godina, približno je isti broj muški i ženskih članova. Po sadašnjoj zakonskoj regulative, svi naši članovi  su grupisani kao osobe sa civilnim invaliditetom koje svoja prava crpe po osnovu zakona o socijalnoj zaštiti. Većina članstva je nižeg obrazovanja i žive u ruralnim područljima, te su uglavnom ovisna o tuđoj njezi i pomoći. Najveći broj naših članova su nezapolena lica i lošijeg su materijalnog stanja.

Statutom udruženja definisano je da udruženje ima redovne članove i pomažuće članove.

Redovni članovi su lica oboljela od neuromuskulatornih oboljenja koja se u skladu sa pravilima udruženja uredno učlane u udruženje.

Pomažući članovi su sva lica koja žele da pomažu aktivnosti udruženje i zatraže članstvu u udruženju.
0 0

Anketa

Da li ste zadovoljni sa procedurom pribavljanja ortopedskih pomagala u USK-a?